Hľadaný výraz: Mt 4,12; Mk 1,14; Lk 4,14; Jn 4,1-3, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 4
12 A když uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl do žaláře, odšel do Galilee.

14 Když pak byl vsazen Jan do žaláře, přišel Ježíš do Galilee, zvěstuje evangelium království Božího,

14 I navrátil se Ježíš v moci Ducha do Galilee, a vyšla pověst o něm po vší té okolní krajině.

1 A jakž poznal Pán, že jsou slyšeli farizeové, že by Ježíš více učedlníků činil a křtil nežli Jan, 2 (Ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale učedlníci jeho,) 3 Opustil Judstvo a odšel opět do Galilee.

1

mail   print   facebook   twitter