Vyhľadávaný výraz Mt+24,3-8;+Mk+13,3-8;+Lk+21,7-11 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.