Hľadaný výraz: Mt 22,41-46; Mk 12,35-37; Lk 20,41-44, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 3
41 Keď sa farizeji zišli, opýtal sa ich Ježiš: 42 Čo si myslíte o Kristovi? Čí syn je? Dávidov, odpovedali mu. 43 Povedal im: Ako ho potom Dávid v Duchu nazýva Pánom, keď hovorí: 44 Pán povedal môjmu Pánovi:Sadni si po mojej pravici,kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy? 45 Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako to, že je jeho synom? 46 A nikto mu nevedel odpovedať ani slovo. Od toho dňa sa ho už nikto viac neodvážil vypytovať.

35 Keď Ježiš učil v chráme, povedal: Ako môžu zákonníci tvrdiť, že Kristus je Dávidovým synom? 36 Veď sám Dávid povedal vo Svätom Duchu: Pán povedal môjmu Pánovi:Sadni si po mojej pravici,kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy! 37 Sám Dávid ho nazýva Pánom, ako potom môže byť jeho synom? A veľký zástup ho s radosťou počúval.

41 Ježiš im povedal: Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? 42 Veď sám Dávid v knihe Žalmov hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi:Seď po mojej pravici, 43 kým tvojich nepriateľov nespravím podnožkou tvojich nôh. 44 Dávid ho teda volá Pánom. Ako potom môže byť jeho synom?

1

mail   print   facebook   twitter