Hľadaný výraz: Mt 13,33, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
33 Pověděl jim i toto podobenství: "Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí."

1

mail   print   facebook   twitter