Hľadaný výraz: Mt 13,12, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
12 Lebo kto má, tomu bude dané, a rozhojní sa mu; ale kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má.

1

mail   print   facebook   twitter