Vyhľadávaný výraz Mt+13,1-9;+Mk+4,1-9;+Lk+8,4-8 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.