Hľadaný výraz: Mk 9,49-50, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
49 Lebo každý bude ohňom solený. 50 Soľ je dobrá. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji.“

1

mail   print   facebook   twitter