Hľadaný výraz: Mk 9,28-29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 29 On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.“

1

mail   print   facebook   twitter