Hľadaný výraz: Mk 9,2-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. 3 Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. 4 A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. 5 Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ 6 Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. 7 Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ 8 A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša.

1

mail   print   facebook   twitter