Hľadaný výraz: Mk 7,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Lebo Mojžiš povedal: »Cti svojho otca i svoju matku« a: »Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.«

1

mail   print   facebook   twitter