Hľadaný výraz: Mk 6,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých.

1

mail   print   facebook   twitter