Hľadaný výraz: Mk 6,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

1

mail   print   facebook   twitter