Hľadaný výraz: Mk 6,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.

1

mail   print   facebook   twitter