Hľadaný výraz: Mk 6,17-18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“

1

mail   print   facebook   twitter