Hľadaný výraz: Mk 5,37, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
37 A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi.

1

mail   print   facebook   twitter