Hľadaný výraz: Mk 4,33-34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. 34 Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.

1

mail   print   facebook   twitter