Hľadaný výraz: Mk 4,24-25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Ďalej im povedal: „Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám aj pridá. 25 Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“

1

mail   print   facebook   twitter