Hľadaný výraz: Mk 4,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Potom im povedal: „Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik?

1

mail   print   facebook   twitter