Hľadaný výraz: Mk 3,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.

1

mail   print   facebook   twitter