Hľadaný výraz: Mk 3,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“

1

mail   print   facebook   twitter