Hľadaný výraz: Mk 3,28-30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ 30 Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

1

mail   print   facebook   twitter