Hľadaný výraz: Mk 3,20-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. 21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

1

mail   print   facebook   twitter