Hľadaný výraz: Mk 3,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu.

1

mail   print   facebook   twitter