Hľadaný výraz: Mk 2,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

1

mail   print   facebook   twitter