Hľadaný výraz: Mk 16,9-10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. 10 Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali.

1

mail   print   facebook   twitter