Hľadaný výraz: Mk 16,19-20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. 20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

1

mail   print   facebook   twitter