Hľadaný výraz: Mk 16,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.

1

mail   print   facebook   twitter