Hľadaný výraz: Mk 15,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“

1

mail   print   facebook   twitter