Hľadaný výraz: Mk 15,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.“ Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

1

mail   print   facebook   twitter