Hľadaný výraz: Mk 15,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 (A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Započítali ho medzi zločincov.)

1

mail   print   facebook   twitter