Hľadaný výraz: Mk 15,27-32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo. 28 (A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Započítali ho medzi zločincov.) 29 A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. 30 Zachráň sám seba, zostúp z kríža!“ 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. 32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.“ Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

1

mail   print   facebook   twitter