Hľadaný výraz: Mk 15,23-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. 24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty - hodili o ne lós, kto si má čo vziať. 25 Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín. 26 Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“ 27 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo.

1

mail   print   facebook   twitter