Hľadaný výraz: Mk 15,22-26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. 23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. 24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty - hodili o ne lós, kto si má čo vziať. 25 Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín. 26 Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“

1

mail   print   facebook   twitter