Hľadaný výraz: Mk 15,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž.

1

mail   print   facebook   twitter