Hľadaný výraz: Mk 15,2-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On mu odpovedal: „Sám to hovoríš.“ 3 Veľkňazi naň mnoho žalovali 4 a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!“ 5 Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.

1

mail   print   facebook   twitter