Hľadaný výraz: Mk 14,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“

1

mail   print   facebook   twitter