Hľadaný výraz: Mk 14,26-31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. 27 Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci odpadnete, lebo je napísané: »Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.« 28 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley.“ 29 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli, ja nie.“ 30 Ježiš mu odvetil: „Veru, hovorím ti: Ty ma dnes, tejto noci, skôr, ako dva razy kohút zaspieva, tri razy zaprieš.“ 31 Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval: „Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.“ Podobne hovorili aj ostatní.

1

mail   print   facebook   twitter