Hľadaný výraz: Mk 14,10-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im ho zradil. 11 Tí sa potešili, keď to počuli, a sľúbili, že mu dajú peniaze. A on hľadal spôsob, ako ho príhodne vydať.

1

mail   print   facebook   twitter