Hľadaný výraz: Mk 14,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Bolo dva dni pred Veľkou nocou a sviatkami Nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť. 2 Ale hovorili: „Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril.“

1

mail   print   facebook   twitter