Hľadaný výraz: Mk 14,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Bolo dva dni pred Veľkou nocou a sviatkami Nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť.

1

mail   print   facebook   twitter