Hľadaný výraz: Mk 13,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.

1

mail   print   facebook   twitter