Hľadaný výraz: Mk 13,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.

1

mail   print   facebook   twitter