Vyhľadávaný výraz Mk+13,24+sl sa nenachádza v preklade: Katolícky preklad.