Hľadaný výraz: Mk 13,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Ježiš mu vravel: „Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“

1

mail   print   facebook   twitter