Hľadaný výraz: Mk 13,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude.

1

mail   print   facebook   twitter