Hľadaný výraz: Mk 13,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý.

1

mail   print   facebook   twitter