Hľadaný výraz: Mk 11,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!

1

mail   print   facebook   twitter