Hľadaný výraz: Mk 11,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 (Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.)

1

mail   print   facebook   twitter