Hľadaný výraz: Mk 11,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“

1

mail   print   facebook   twitter