Hľadaný výraz: Mk 11,18-19; Lk 19,47-48, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
18 Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. 19 A keď sa zvečerilo, odišli z mesta.

47 A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. 48 Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.

1

mail   print   facebook   twitter